FedEC staat voor Federatie van Energie-consultants. FedEC is ontstaan door een fusie van twee beroepsverenigingen: de Associatie van Energieconsulenten en de Orde van Energieadviseurs.FedEC heeft een gezaghebbende opinie over het beleid en de regelgeving op het gebied van energie. De vereniging heeft zich ontwikkeld tot sterke gesprekspartner voor overheid en bedrijfsleven.

FedEC mag zich officieel Dutch Chapter van de Amerikaanse Association of Energy Engineers (AEE) noemen. Door een gecombineerd lidmaatschap kunnen leden van FedEC gebruik maken van de diensten die de AEE wereldwijd te bieden heeft.

FedEC heeft tot doel de collectieve belangen van de leden te behartigen, de effectiviteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep te verhogen. Dit wil FedEC bereiken door kennis en informatie beschikbaar te stellen, contacten te bevorderen, overheidsbeleid te beïnvloeden, en door uitvoeren of faciliteren van activiteiten zoals:

– optreden als adviesorgaan en gesprekspartner namens de leden
– deelnemen aan commissies en overlegorganen
– organiseren van opleidingen en examens, certificatie en registratie
– geven van voorlichting over de beroepsgroep en het verrichten van promotieactiviteiten
– publiceren van artikelen van leden
– (participeren in) de ontwikkeling van een kwaliteitsborgings- en certificeringssysteem en van gestandaardiseerde procedures en gedragscodes
– organiseren van en participeren in relevante evenementen.

FedEC wil zich maximaal inspannen om nationale en internationale doelstellingen op het gebied van doelmatig gebruik van energie te bewerkstelligen.

fedec-logo