Regeling voor de erkenning van Elektrotechnische installateurs- en vergunninghouders

Ten behoeve van de veiligheid van de elektriciteitsvoorziening hebben de energiedistributiebedrijven, verenigd in EnergieNed, Federatie van Energiebedrijven in Nederland, de REI 2008 erkenningsregeling opgesteld en hebben zij sinds de jaren dertig van de vorige eeuw bevorderd dat elektrotechnische werkzaamheden werden uitgevoerd door bedrijven die daartoe op grond van deze regeling bevoegd waren.

In november 2003 heeft EnergieNed samen met Gastec de Stichting Sterkin opgericht. Het primaire doel van de Stichting Sterkin is om de erkenningen als minimaal kwaliteitsniveau voor de installateurs te behouden. Daarmee wordt voorkomen dat de erkende installateur gelijk geschakeld zal worden met de onbekende derde, de beunhaas. EnergieNed heeft de uitvoering van de erkenningregelingen overgedragen aan de Stichting Sterkin. Dit heeft tot gevolg dat de erkenningsregeling op naam van Sterkin is gesteld.

Met ingang van medio 2004 hebben de energiedistributiebedrijven hun controlerende taak gestaakt. Deze controlerende taak wordt nu overgenomen door onafhankelijke inspectiebedrijven. De certificering van het kwaliteitssysteem in de erkenningsregeling is ongewijzigd. De installateurs die over een gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikken (de KOMO-installateurs en de overige gecertificeerde installateurs), worden niet systematisch gecontroleerd en worden vrijgesteld van controlekosten en van een aantal andere verplichtingen. De werkzaamheden van installateurs die niet over een gecertificeerd kwaliteitssysteem beschikken en dus niet tegen betaling door een certificeringinstelling worden beoordeeld, zullen systematisch en tegen betaling door de inspectiebedrijven gecontroleerd worden. Aansluitend daaraan is de mogelijkheid blijven bestaan om bij overtreding van de voorschriften sancties op te leggen.