Inventarisatie
Dit kost u in eerste instantie een paar uur van uw tijd, maar kan u zeer veel besparen. Door een rondgang in uw bedrijf en een blik achter de schermen van uw bedrijf kunnen wij ons een beeld vormen van de werkwijze. De energiefacturen van de laatste twee jaren geven ons een goede indicatie van het gemiddelde verbruik. Samen met uw specialistische kennis van uw bedrijf en onze kennis van energie kunnen we gaan rekenen aan de besparingen die voor u haalbaar zijn.

Analyse en Advies
Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen en deze hebben uitgewerkt presenteren wij u graag de mogelijkheden die PragmaTech u kan bieden. In een korte overzichtelijke presentatie met daaraan een overzichtelijke calculatie gekoppeld kunnen wij u zeker overtuigen van de mogelijke besparingen.

Installatie
Een uitgebreide technische opname gaat vooraf aan de installatie van een monitoringssysteem. Tijdens deze opname worden uw bedrijf / gebouw(en) / processen etc. in kaart gebracht en de benodigde gegevens verzameld om de uiteindelijk installatie vlot te laten verlopen. In onderling overleg wordt het aantal meetpunten vastgesteld, de (soort) bekabeling etc. Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen wordt het systeem geïnstalleerd en beginnen we onmiddellijk met meten!

Implementatie
Na installatie en ingebruikname zullen wij de eerste periode uw verbruik intensief monitoren en in kaart brengen. Vervolgens zullen wij samen met u onze bevindingen doornemen en de mogelijk te nemen acties bespreken. Uiteindelijk kent niemand het proces zo goed als uzelf. De conclusies van dit gesprek zullen worden geïmplementeerd en we zijn onderweg om uw energiebesparingen te realiseren!

Nazorg
Door intensieve contacten met u en het blijvend monitoren van uw energieverbruik zullen we gezamenlijk zorg dragen voor lagere energiekosten.