Efficiënt verbruik drukt de energiekosten
Dit uitgebreide onderzoek naar energiebesparing- en verbeteropties geeft u inzicht welk pakket aan praktische energiebesparende maatregelen zorgt voor een optimale energiebesparing. Ondernemers die deelnemen aan een Meerjarenafspraak (MJA) gebruiken vaak het energieonderzoek voor verdere energie-efficiency. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m3 aan aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh elektriciteit verplicht de Wet Milieubeheer al tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

A. Middelgrote gebruikers met een verbruik van 50.000 t/m 200.000 kWh en 25.000 t/m 75.000 m3 aan aardgasequivalenten aan brandstoffen

B. Grootgebruikers met een verbruik vanaf 200.000 kWh en 75.000 m3 aan aardgasequivalenten aan brandstoffen

Zie voor meer informatie ook de website van InfoMil

Besparingsonderzoek
PragmaTech verricht op verzoek van de klant een energiebesparingsonderzoek (diverse gradaties zijn hierbij mogelijk) gericht op verwarming, verlichting, koeling en het waterverbruik. PragmaTech inventariseert hiervoor op locatie alle benodigde technische en administratieve gegevens en analyseert het energieverbruik. Het energieverbruik wordt getoetst aan de statistieken om de energiesituatie van het gebouw en/of proces te beoordelen. Op wens van de klant voegt PragmaTech industriële processen aan het onderzoek toe. Als extra aanvulling kan PragmaTech tijdelijke en/of definitieve metingen uitvoeren van de energiestromen. Hierdoor krijgt u meer inzicht wanneer en hoeveel u energie verbruikt. Zie ook Energiemonitoring

Rapportage
PragmaTech maakt een duidelijk rapport met alle relevante en haalbare verbeteropties. Hierin staan de kosten en baten per energiebesparende maatregel helder beschreven. Op deze manier bezit u een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit bij de voorschriften uit de Wet Milieubeheer en de vereisten van de lokale overheden in het kader van vergunningverlening.