Piekbewaking zorgt voor gelijkmatiger energieprofiel
Uw netwerkaansluiting moet altijd in staat zijn om aan hoge pieken te voldoen. Hoe hoger deze pieken, hoe hoger de capaciteitskosten zijn die uw energieleverancier in rekening brengt. Deze kosten zijn aanzienlijk. Door maxima in het afnameprofiel terug te dringen, zorgt u voor een gelijkmatiger energieprofiel. Dit levert al snel een behoorlijke besparing op. Het bewaken van pieken in energieverbruik is uitermate geschikt bij gasverbruik van meer dan 170.000 m3 per jaar (uurbemeten) of een elektriciteitsinstallatie met een aansluitwaarde van 3 x 80 Amp. of hoger.

PragmaTech inventariseert de benodigde installatietechnische gegevens, instellingen en gebruikstijden. Eveneens kijkt PragmaTech op welke momenten het elektriciteits- en gasverbruik het hoogst zijn. Dit moment ligt meestal aan het begin van de werkdag en/of een werkweek. Dan worden namelijk de verlichting en machines ingeschakeld, compressoren en verwarmingsketels slaan aan en diverse andere apparaten starten op. Maar ook op andere momenten doen zich kortstondige pieken voor, bijvoorbeeld doordat zware verbruikers gelijktijdig inschakelen.

Bij gas geldt bij overschrijding van de gecontracteerde capaciteit dat deze nieuwe waarde het gehele jaar blijft staan en daarmee zorgt voor hogere kosten. Bij elektriciteit geldt deze een maand, mits u de contractcapaciteit weer omlaag stelt.

Piekbewakingssystemen
PragmaTech levert en installeert geautomatiseerde piekbewakingssystemen die speciaal zijn ontworpen om verbruikspieken te voorkomen. Bovendien beschikt het systeem over instelbare alarmfuncties. PragmaTech kan de piekbewaking eveneens uitbreiden met aanvullende diensten, zoals energiemonitoring en blindstroomcompensatie.

In de onderzoeksfase vooraf ontvangt u een overzichtelijke rapportage van PragmaTech inclusief een onafhankelijk advies hoe u piekmomenten in uw organisatie zou kunnen vermijden. Vaak blijkt dat eenvoudige maatregelen al tot lagere piekafnames leiden. Bijvoorbeeld door systemen met een buffer warmte, koude, vloeistofniveau, perslucht, eerder of later in te schakelen. Ook het na elkaar, in plaats van gelijktijdig, inschakelen van machines is zeer effectief. Bij bedrijven met een grootverbruikaansluiting resulteert het verlagen van het piekverbruik in een substantiële financiële besparing.